poniedziałek, 28 lipca 2008

Visualization ToolKit - VTK

Najlepsze narzędzie w kategorii: Wizualizacja 3D

VTK (Visualization ToolKit), podobnie jak Insigh Toolkit, o którym pisałem ostatnio, został zaprojektowany we współpracy amerykańskich uczelni i firmy Kitware w celu przygotowania ujednoliconego narzędzia wizualizacyjnego na potrzeby diagnostyki medycznej. Jego modułowa budowa i wielość różnych funkcji, czyni z niego uniwersalne narzędzie, które może być z powodzeniem wykorzystywane w każdej dziedzinie zastosowań, gdzie pojawia się potrzeba obejrzenia danych wejściowych, bądź też wyników obliczeń.

Technicznie rzecz biorąc, VTK nie jest gotowym programem okienkowym gotowym do użycia, a jedynie biblioteką programistyczną, którą możemy wykorzystać w naszych własnych programach lub skryptach. Stanowi on nadbudowę na OpenGl, co daje gwarancję szybkości działania i przenośności na różne platformy sprzętowo-programowe.

Zalety:
  • Interfejsy programistyczne dla C++, Java, Python, Tcl
  • Możliwość pisania skryptów z wykorzystaniem Pythona, bądź Tcla
  • Programowanie potokowe (wyjście jednej funkcji staje się wejściem następnej)
  • Wsparcie dla przetwarzania równoległego dzięki zastosowaniu standardu MPI
  • Oficjalne wsparcie dla następujących bibliotek GUI: MFC, Qt, Tcl/TK, KWidget. W Internecie można znaleźć przykłady połączenia z innymi bibliotekami, m.in. GTK, WxWidget, Fltk. Więcej informacji: VTK Wiki
  • Wykorzystywany w wielu zaawansowanych programach, zarówno darmowych jak i komercyjnych (m.in. ParaView, VolView, Slicer3D, OsiriX, Aphelion). Więcej informacji: VTK Wiki
  • Łatwa integracja z Insight ToolKit
  • Bardzo dobra dokumentacja
  • Licencja (BSD) pozwala na zamknięcie kodu
Wady:
  • Pomimo dobrej dokumentacji i licznych przykładów, poznanie możliwości VTK wymaga sporo czasu
Konkurencja:
Porównanie VTK i konkurencji można znaleźć w artykule: "Comparing and evaluating computer graphics and visualization software", Robert S. Laramee, Software-Practice & Experience, John Wiley & Sons, Inc.

Materiały:

0 komentarze:

Prześlij komentarz