poniedziałek, 4 lutego 2008

Creative Common - poczuj różnicę

3 komentarze
Tradycyjny ©Copyright (jedna z wielu wersji):

"Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, technicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczany ani rozpowszechniany w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich."

Licencja Creative Common (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne):

Wolno:
  • kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór
  • tworzyć utwory zależne
Na następujących warunkach:
  • Uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę
  • Użycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.
Czy czujesz różnicę?

Czy zdecydowałeś na jakich warunkach opublikujesz swój najnowszy utwór? Oni wybrali Creative Common. Decyzja należy do Ciebie.