środa, 23 lipca 2008

Insight Toolkit

Najlepsze narzędzie w kategorii: Analiza obrazu - segmentacja, Analiza obrazu - dopasowanie

Insight Toolkit (ITK) jest wspólną inicjatywą amerykańskich naukowców (Uniwersytet Utah, Uniwersytet Pensylwania, inne) mającą na celu ujednolicenie narzędzi przetwarzania obrazu dla potrzeb diagnostyki obrazowej. Główny nacisk został położony na opracowanie algorytmów segmentacji obiektów (ang. image segmentation) oraz dopasowania dwóch obrazów (ang. image registration).

Warto wspomnieć, że w odróżnieniu od Pandory, jest to tylko biblioteka programistyczna C++, a nie gotowe narzędzie. Korzystanie z niej wymaga podstawowych umiejętności programistycznych od użytkownika.

Zalety:
  • Przygotowane interfejsy programistyczne dla Javy, TCLa i Pythona
  • Korzystając z TCLa można pisać skrypty
  • Wykorzystywana w wielu zaawansowanych narzędziach (m.in. Slicer3D, OsiriX)
  • Możliwość potokowego konstruowania algorytmów (wyjście jednej funkcji staje się wejściem następnej)
  • Duże wsparcie finansowe amerykańskich instytucji medycznych daje gwarancje ciągłego rozwoju
  • Pozwala na zamkniecie kodu (licencja BSD)
Wady:
  • Mała ilość operatorów morfologicznych
  • Trudna do nauczenia
Konkurencja:
  • W tym momencie w dziedzinie segmentacji i dopasowania biblioteka ITK jest bezkonkurencyjna
Materiały:

0 komentarze:

Prześlij komentarz