poniedziałek, 21 lutego 2011

MeeGo SDK - Konfiguracja Qt Creator

Instalując MeeGo SDK (pisałem o tym więcej w poprzednim wpisie) dostajemy pełne środowisko programistyczne, które zawiera nie tylko wymagane biblioteki i środowisko uruchomieniowe, ale również wygodne narzędzie do programowania: Qt Creator. Jest to w pełni funkcjonalne środowisko programistyczne dla Qt, które zawiera wiele wygodnych mechanizmów ułatwiających wykonywanie często żmudnych czynności: pełna obsługa kilku systemów śledzenia wersji, wspomaganie procesu kompilacji, narzędzia do testowania i debugowania, zintegrowaną dokumentację, kolorowanie składni i wiele innych. Narzędzie to zostało również przystosowane przez firmę Nokia do programowania pod platformę MeeGo. Wystarczy wskazać i skonfigurować dostęp do środowiska wdrożeniowego (MeeGo Target) oraz środowiska uruchomieniowego (MeeGo Runtime), aby łatwo zacząć programować aplikacje mobilne i tym się właśnie zajmę w dzisiejszym wpisie. Od razu na początku wspomnę, że wszystkie opisane w tym poradniku kroki są bardzo dobrze opisane na Wiki projektu, na którym się wzorowałem. W razie problemów polecam zajrzeć na strony:
Konfiguracja narzędzi kompilujących i bibliotek MeeGo

Aby skonfigurować w Qt Creator dostęp o narzędzi kompilujących i bibliotek MeeGo (tzw. MeeGo Toolchain) wykonujemy następujące czynności:
 1. Uruchamiamy Qt Creator. Może to być ten dostarczony z MeeGo, lub ten z którego do tej pory korzystaliśmy w systemie (najlepiej oczywiście jakby była to najnowsza dostępna wersja, aby mieć pewność, że będzie wspierała MeeGo). Ja wybrałem to drugie podejście, aby nie rozdrabniać sobie środowiska programistycznego. Zresztą na stronie Wiki również tak proponują.
 2. Wchodzimy do NarzędziaOpcjeQt4Wersje Qt.
 3. Po prawej stronie zakładki Wersje Qt klikamy przycisk z plusikiem, aby dodać nową wersję.
 4. W polu Nazwa wersji wpisujemy własną nazwę określającą wersję Qt. Może to być np. MeeGo NetBook IA32 1.1.2.
 5. Podajemy również ścieżkę do qmake zainstalowanego w katalogach MeeGo. W moim systemie 64-bitowym było to akurat /usr/lib/madde/linux-x86_64/targets/meego-netbook-ia32-1.1.2/bin/qmake. Z dokumentacji wynika, że dla architektur 32-bitowych powinno to być podobnie do /usr/lib/madde/linux-i686/targets/meego-netbook-ia32-1.1.2/bin/qmake, jednak nie mam co do tego pewności i polecam sprawdzić samodzielnie.
 6. Klikamy Przebuduj, Zastosuj i Ok.
 7. Aby zobaczyć więcej informacji o własnie skonfigurowanej wersji Qt wystarczy jeszcze raz wejść do tego samego okienka i kliknąć oraz przytrzymać wskaźnik myszy na etykiecie Ustawienia ręczneMeeGo NetBook IA32 1.1.2. Powininny się wyświetlić informacje podobne jak na rysunku poniżej.
Dostęp do środowiska uruchomieniowego MeeGo

Aby skonfigurować dostęp do wybranego środowiska uruchomieniowego MeeGo (tzw. MeeGo Runtime) z poziomu Qt Creatora wystarczy wykonać następujące czynności:
 1. Otwieramy NarzędziaOpcjeProjektyMeeGo Device Configuration
 2. i klikamy tutaj przycisk Add
 3. Warto ustalić od razu nazwę dla tej konfiguracji. Może to być np. MeeGo NetBook Emulator.
 4. Uzupełniamy pozostałe pola (przykład na rysunku poniżej):
  • Device type: MeeGo emulator
  • Authentication type: Password
  • Host name: localhost (wartość domyślna)
  • SSH port: 6666 (wartość domyślna)
  • Gdb serwer port: 13219 (wartość domyślna)
  • Connection timeout: 30s (wartość domyślna)
  • Username: root
  • Password: meego
 5. Klikamy Zastosuj
Aby przetestować właśnie skonfigurowane ustawienia należy najpierw uruchomić wybrane środowisko - można to zrobić wpisując w konsoli:
sudo mad remote -r meego-netbook-ia32-qemu-1.1.2-runtime poweron
a następnie klikając przycisk Test w okienku MeeGo Device Configuration. Jeśli wszystko jest OK powinniśmy zobaczyć okienko takie jak na zrzucie poniżej:
Co z tego wynika i po co to wszystko opiszę w kolejnym wpisie z przykładem pierwszej aplikacji dla MeeGo :-)

0 komentarze:

Prześlij komentarz